Maisie

Maisie

Terra Farm Sanctuary, Spokane, Washington